மூடுக

பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறையின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 01.06.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/06/2021
மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வுப்பணிகள்

பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறையின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 01.06.2021. (PDF 28 KB)