மூடுக

கருவூல கணக்குத்துறை முதன்மை செயலர் மற்றும் ஆணையர் – கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/10/2019
ஆணையர் - கூட்டம்

கருவூல கணக்குத்துறை முதன்மை செயலர் மற்றும் ஆணையர் தலைமையில் ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மைத் திட்டத்தின் செயலாக்க ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 140 KB)