மூடுக

வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/10/2019
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு

கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டம் – வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு (PDF 34 KB )