மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர், கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியினை துவக்கி வைத்தார் – 01.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/08/2021
கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

மாவட்ட ஆட்சியர், கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியினை துவக்கி வைத்தார் – 01.08.2021. (PDF 27 KB)
கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

கொரோனா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி