மூடுக

செறிவுசார் கடன் திட்ட அறிக்கையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வெளியிட்டார்.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/11/2018
வங்கிகளுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம்

அனைத்து வங்கிகளுக்கான ஆலோசனைக்கூட்டத்தில், செறிவுசார் கடன் திட்ட அறிக்கையினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் வெளியிட்டார்.(PDF 102 KB)