மூடுக

காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம்

பொதுமக்கள் தங்களின் குறைதீா் கோாிக்கைகளை இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய https://gdp.tn.gov.in/ என்ற இணைப்பினை பயன்படுத்தவும்.

காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம்

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் தெரிவிக்க : 9445461730

செய்தி வெளியீடு

விதிமுறைகள்

  1. குறிப்பிடப்பட்ட நேரத்திற்குள் மட்டுமே குறைதீர்வு கூட்டம் நடைபெறும்.
  2. மின் இணைப்பு பிரச்சனை, இணைப்பு முறிதல் அல்லது கைபேசியின் சிக்னல் போன்ற இதர தொழில்நுட்ப கோளாறுகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் பொறுப்பேற்காது.
  3. அரசு அலுவலகத்திற்குரிய அனைத்து விதி முறைகளும் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

07.09.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு.

14.09.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு.

21.09.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு.

28.09.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு.

05.10.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு.

12.10.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு.

19.10.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது.

02.11.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு.

09.11.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது.

16.11.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு

23.11.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு

30.11.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது. 

07.12.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு 

14.12.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு 

21.12.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு 

28.12.2020 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு  

04.01.2021 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது.

11.01.2021 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு

18.01.2021 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு

25.01.2021 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நிறைவுற்றது – செய்தி வெளியீடு

01.02.2021 காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மக்கள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் (காலை 10 மணி முதல் 1 மணி வரை)

கூகுள் மீட் இணைப்பிற்கு – இங்கே சொடுக்குக