மூடுக

உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் (நகர்ப்புறம்) பராமரிக்கப்படும் நீர்நிலைகள்

S.No./ வ.எண் Name of the Municipality
நகராட்சி பெயர்
View / Download
பார்க்க / தரவிறக்க
1 Ariyalur Municipality
அரியலூர் நகராட்சி
(PDF 3.50 MB)
S.No./ வ.எண் Name of the Municipality /
நகராட்சி பெயர்
View / Download
பார்க்க / தரவிறக்க
1 Jayankondam Municipality
ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சி
(PDF 7.79 MB)
S.No./ வ.எண் Name of the Town Panchayat
பேரூராட்சி பெயர்
View / Download
பார்க்க / தரவிறக்க
1 Udayarpalayam Town Panchayat
உடையார்பாளையம் பேரூராட்சி
(PDF 1.53 MB)
S.No./ வ.எண் Name of the Town Panchayat
பேரூராட்சி பெயர்
View / Download
பார்க்க / தரவிறக்க
1 Varadharajanpettai Town Panchayat
வரதராஜன்பேட்டை பேரூராட்சி
PDF 1.19 MB)