மூடுக

உதவித் தொலைபேசி இணைப்புகள்

கட்டுப்பாட்டு அறை தொடர்பு எண்
மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை 1077
மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 04329 – 228337, 228151, 228336
காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100
விபத்து உதவி எண் 108
தீ தடுப்பு, பாதுகாப்பு 101
விபத்து அவசர வாகன உதவி 102
முதியோர் ஹெல்ப்லைன் 14567
குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098
மகளிர் பாதுகாப்பு 181, 04329-220230
பேரிடர் கால உதவிக்கு 1077
பாலின துன்புறுத்தல் தடுப்பு உதவி 1091
இந்திய தொலை தொடர்பு துறை உதவி 1500
டெங்கு காய்ச்சல் உதவி வாட்ஸ்ஆப் எண் 8098160003