மூடுக

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டு

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி பார்க்க/ தரவிறக்க
அக்ரோபேட் பி.டி.எப் பதிவிறக்கங்கள்
தமிழ் தட்டச்சு மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்
மாவட்ட மக்கள்தொகை கையேடு 2011 12/03/2018 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2015-16 12/03/2018 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2014-15 12/03/2018 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2016-17 12/03/2018 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2017 12/03/2018 பார்க்க (178 KB)
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2016 12/03/2018 பார்க்க (110 KB)
குறிப்பு நூலகம் – கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் 12/03/2018 பார்க்க (154 KB)
நில அளவை ஆவணங்கள் – தகவல் உரிமை சட்டம் 2005 12/03/2018 பார்க்க (36 KB)