ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
அக்ரோபேட் பி.டி.எப் பதிவிறக்கங்கள்
தமிழ் தட்டச்சு மென்பொருள் பதிவிறக்கங்கள்
மாவட்ட மக்கள்தொகை கையேடு 2011 12/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2015-16 12/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2014-15 12/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட புள்ளி இயல் கையேடு 2016-17 12/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2017 12/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(178 KB)
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2016 12/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(110 KB)
குறிப்பு நூலகம் – கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் 12/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(154 KB)
நில அளவை ஆவணங்கள் – தகவல் உரிமை சட்டம் 2005 12/03/2018 பதிவிறக்கங்கள்(36 KB)