மூடுக

கைவினை

கைத்தறி சேலைகள்

கைத்தறிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/08/2021

அரியலூர் மாவட்டத்தில், கைத்தறி ஆடைகள் மிகவும் தரமானவையாக தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த தொழிலானது கீழ்காணும் இடங்களில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. ஜெயங்கொண்டம் வட்டாரத்தில் : ஜெயங்கொண்டம், தேவாமங்கலம், சின்னவளையம், உட்கோட்டை, கங்கைகொண்டசோழபுரம், படைநிலை, மேலணிக்குழி, செங்குந்தபுரம், கல்லாத்தூர். ஆண்டிமடம் வட்டாரத்தில் : விளந்தை, குவாகம், கொடுக்கூர், ராதாபுரம், அகரம், இலையூர், மருதூர், வாரியங்காவல். செந்துறை வட்டாரத்தில் : சிறுகளத்தூர், உஞ்சினி, நல்லாம்பாளையம். தா.பழூர் வட்டாரத்தில் : கோடாலிக்கருப்பூர், உதயநத்தம். சுமார் 7000 குடும்பங்கள் கைத்தறி ஆடைகள் நெய்வதில் ஈடுபட்டுள்ளன. [ஆதாரம்: மாவட்ட […]

மேலும் பல