மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியரகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டு

மாவட்ட ஆட்சியரகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் மொபைல் எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் dso[dot]ari[at]tn[dot]gov[dot]in 9445796402
உதவி இயக்குனர்(நில அளவை) உதவி இயக்குனர்(நில அளவை) adsurari[at]nic[dot]in 9443396324 04329228844
மாவட்ட சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் மாவட்ட சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் dbcwari[at]nic[dot]in 9445477837
மாவட்ட ஆதி திராவிட நல அலுவலர் மாவட்ட ஆதி திராவிட நல அலுவலர் dadwari[at]nic[dot]in 9710196790 04329-228155
இணை இயக்குனர்(கால்நடை பராமரிப்பு) இணை இயக்குனர்(கால்நடை பராமரிப்பு) rjd[dot]ari11[at]gmail[dot]com 9445001115 04329-228926
இணை இயக்குனர், வேளாண்மை இணை இயக்குனர், வேளாண்மை jdaariyalur[at]gmail[dot]com 9786262672
மேலாளர், தாட்கோ மேலாளர், தாட்கோ dmalrtahdco[at]yahoo[dot]com 9445029554
துணை இயக்குனர்(புள்ளிஇயல்) துணை இயக்குனர்(புள்ளிஇயல்) adsarlr[at]gmail[dot]com 9578844344
உதவி இயக்குனர்(தமிழ் வளர்ச்சி) உதவி இயக்குனர்(தமிழ் வளர்ச்சி) adtamilariyalur[at]gmail[dot]com 9585225686 04329-228188
துணை இயக்குனர்(சுரங்கம்) துணை இயக்குனர்(சுரங்கம்) geomine[at]nic[dot]in 9444822810