மூடுக

பிரதம மந்திரி கிஸான் சம்மான் நிதி திட்டம் – சொந்த கிராமத்தில் வசிக்காத விவசாயிகளின் பட்டியல்

பிரதம மந்திரி கிஸான் சம்மான் நிதி திட்டம் – சொந்த  கிராமத்தில் வசிக்காத விவசாயிகளின் பட்டியல்
அரியலூர் வட்டம் அரியலூர் உள்வட்டம் ஏலாக்குறிச்சி உள்வட்டம் கீழப்பழூர் உள்வட்டம் நாகமங்கலம் உள்வட்டம் திருமானூர் உள்வட்டம்
செந்துறை வட்டம் செந்துறை உள்வட்டம் பொன்பரப்பி உள்வட்டம் R.S.மாத்தூர் உள்வட்டம்
உடையார்பாளையம் வட்டம் உடையார்பாளையம் உள்வட்டம் ஜெயங்கொண்டம் உள்வட்டம் குண்டவெளி உள்வட்டம் சுத்தமல்லி உள்வட்டம் தா.பழூர் உள்வட்டம்
ஆண்டிமடம் வட்டம் ஆண்டிமடம் உள்வட்டம் குவாகம் உள்வட்டம்