மூடுக

ஆவண காப்பகம்

வருவாய் (ம) பேரிடர் மேலாண்மை
ராகிங் தடுப்புக் குழு (ம) 22.08.2019 அன்று நடைபெற்ற கூட்ட நடவடிக்கை குறிப்புகள். சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 05.09.2019
ஏரிகள், குளங்கள் விவரங்கள் – பொதுப்பணித்துறை – 26.08.2019. சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 26.08.2019
தேர்தல்
அணுகத்தக்க தேர்தல் குறித்த கருத்தரங்கம். சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 20.12.2019
சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2020. சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 31.01.2020
ஊரக வளர்ச்சி
சாலை ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம். சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 02.01.2020
சமூக நலத்துறை
பாதுகாப்பு அலுவலர் – நிறுவனம் சார்ந்தது – மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு துறையில் தற்காலிக பணியிடம். சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 23.06.2020
சமூகப்பணியாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 20.03.2020
சிறுபான்மையினர் நலத்துறை
மத்திய கல்வி நிறுவனங்கங்களில் பயிலும் மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகைக்கான விண்ணப்பபடிவம். சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 08.01.2020
வேளாண்மை
பிரதம மந்திரி கிஸான் சம்மான் நிதி திட்டம் – சொந்த கிராமத்தில் வசிக்காத விவசாயிகளின் பட்டியல். சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 30.07.2019
பிரதம மந்திரி கிஸான் சம்மான் நிதி திட்டம் – திருத்தப்பட்ட தகுதியற்றோர் பட்டியல். சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 18.06.2019
முன்னாள் படைவீரர் நலன்
முன்னாள் படைவீரர்கள்/ படைப்பிரிவில் பணிபுரியும் வீரர்கள் மற்றும் அவர்தம் குடும்பத்தினர்களுக்கு சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் – 11.02.2020. சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 04.02.2020
மற்றவை
நில அளவை ஆவணங்கள் – தகவல் உரிமை சட்டம் 2005. சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 12.03.2018
குறிப்பு நூலகம் – கோட்டாட்சியர் அலுவலகம். சொடுக்குக வெளியிடப்பட்ட நாள் 12.03.2018