மூடுக

தேடல் முடிவுகள் : �������������� ������������������ "������������ ����������������" �������������� ������������������ ���������� ������������ ���������������� ���� 2021-2022 ������. "���������������� ���� ������������" "���������������� ���� ��������������" "���������������� ���� ������������" ���������������������������� - instagram - batmanapollo

1-10 மொத்தம் 499 முடிவுகள்

RTI

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 19.09.2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 19.09.2021. (PDF 62 KB)

District Collector’s inspection on Mega Corona Vaccination camp – 19.09.2021

District Collector’s inspection on Mega Corona Vaccination camp – 19.09.2021. (PDF 62 KB)

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 12.09.2021

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமில் மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு – 12.09.2021. (PDF 64 KB)1

District Collector’s inspection on Mega Corona Vaccination camp – 12.09.2021

District Collector’s inspection on Mega Corona Vaccination camp – 12.09.2021. (PDF 64 KB)1