ஆண்டிமடம் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கை – 2019

ஆண்டிமடம் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கை – 2019
தலைப்பு விவரம் தொடக்க நாள் கடைசி நாள் கோப்பு
ஆண்டிமடம் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கை – 2019

ஆண்டிமடம் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கை – 2019, வரும் 16.09.2019 வரை நடைபெறவுள்ளது.

07/09/2019 16/09/2019 பார்க்க (101 KB)