மூடுக

கொரோனா வைரஸ் விழிப்புணர்வு (ம) தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன
படத்தைப் பார்க்க மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
அரசு அலுவலர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது
படத்தைப் பார்க்க அரசு அலுவலர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கபசுரம் பொடி பொட்டலங்கள், காவலர் (ம) அவர்களது குடும்பத்தினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது
படத்தைப் பார்க்க கபசுரம் பொடி பொட்டலங்கள், காவலர் (ம) அவர்களது குடும்பத்தினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
மனநல காப்பகத்திற்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்கள் வழங்கப்பட்டது
படத்தைப் பார்க்க மனநல காப்பகத்திற்கு ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்கள் வழங்கப்பட்டது.