மூடுக

சன்னாவூர்(வடக்கு) கிராமத்தில் மக்கள் தொடர்பு முகாம் – 10.07.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/07/2019
மக்கள் தொடர்பு முகாம்

மக்கள் தொடர்பு முகாம் சன்னாவூர்(வடக்கு) கிராமத்தில் 10.07.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 30 KB)