மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் விவசாயிகள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது – 24.12.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/12/2021
விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம்

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் விவசாயிகள் குறைதீர்வு நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது – 24.12.2021. (PDF 23 KB)