பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறையின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 30.08.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/08/2019
மாவட்ட ஆட்சியரின் கள ஆய்வுப்பணிகள்

பொதுப்பணித்துறை நீர்வள ஆதாரத்துறையின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 30.08.2019. (PDF 33 KB)