மூடுக

வேளாண் பொறியியல் துறை மூலம் வழங்கப்பட்ட வேளாண் இயந்திரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 31.01.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/02/2020
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

வேளாண் பொறியியல் துறை மூலம் வழங்கப்பட்ட வேளாண் இயந்திரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 31.01.2020. (PDF 163 KB)