மூடுக

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம், 25.10.2018 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/10/2018
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்,

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம், 25.10.2018 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 41KB)