மூடுக

பயன்படுத்தப்பட்ட சமையல் எண்ணெயை, பயோ டீசலாக மாற்றும் திட்டம் தொடங்கி வைப்பு – 26.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/08/2021
திட்டம் தொடங்கப்பட்டது

பயன்படுத்தப்பட்ட சமையல் எண்ணெயை, பயோ டீசலாக மாற்றும் திட்டம் தொடங்கி வைப்பு – 26.08.2021. (PDF 21 KB)
திட்டம் தொடங்கி வைப்பு