மூடுக

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் இரண்டாம் கட்ட தற்செயல் தெறிவு – 26.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/03/2021
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் இரண்டாம் கட்ட தற்செயல் தெறிவு,

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் இரண்டாம் கட்ட தற்செயல் தெறிவு, மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் தலைமையில், தேர்தல் பொதுப்பார்வையாளர் (149- அரியலூர் & 150 – ஜெயங்கொண்டம்) முன்னிலையில் 26.03.2021 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 209 KB)

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் இரண்டாம் கட்ட தற்செயல் தெறிவு