மூடுக

மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள், அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் – 30.07.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/07/2021
நலத்திட்ட உதவி

மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள், அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் – 30.07.2021. (PDF 34 KB)