மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், உணவுப்பொருள் சேமிப்புக்கிடங்கினை ஆய்வு செய்தார் – 29.07.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/07/2021
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள், உணவுப்பொருள் சேமிப்புக்கிடங்கினை ஆய்வு செய்தார் – 29.07.2021. (PDF 30 KB)
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு