மூடுக

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த முகாமினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் 23.02.2019 அன்று பார்வையிட்டார்கள்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/02/2019
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த முகாம்

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த முகாமினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் 23.02.2019 அன்று பார்வையிட்டார்கள். (PDF 25 KB)