மூடுக

‘உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர்’ தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் இணையவழி ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தினார் – 23.06.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/06/2021
உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர்

‘உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர்’ தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் இணையவழி ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தினார் – 23.06.2021. (PDF 114 KB)