மூடுக

உயிர் காக்கும் வசதிகளுடன் கூடிய நவீன ஆம்புலன்ஸ் துவக்கி வைக்கப்பட்டது – 28.04.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 29/04/2020
உயிர் காக்கும் வசதிகளுடன் கூடிய நவீன ஆம்புலன்ஸ்

உயிர் காக்கும் வசதிகளுடன் கூடிய நவீன ஆம்புலன்ஸ் துவக்கி வைக்கப்பட்டது – 28.04.2020. (PDF 32 KB)