மூடுக

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 15.11.2019 அன்று நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/11/2019
விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 15.11.2019 அன்று நடைபெற்றது. (PDF 35 KB)