மூடுக

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இணையதள (ம) வை-பை வசதியுடன் கூடிய பயிற்சி வகுப்பறை – 14.03.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/03/2020
மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இணையதள  வசதி

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இணையதள (ம) வை-பை வசதியுடன் கூடிய பயிற்சி வகுப்பறை – 14.03.2020. (PDF 22 KB)

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இணையதள வசதி

மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இணையதள வசதி