மூடுக

வளர்ச்சித்திட்டப் பணிகள் குறித்து, அனைத்துதுறை அலுவலர்களுனான ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது – 31.08.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/09/2020
ஆய்வுக்கூட்டம்

வளர்ச்சித்திட்டப் பணிகள் குறித்து, அனைத்துதுறை அலுவலர்களுனான ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது – 31.08.2020. (PDF 28 KB)