மூடுக

மாதிரிப்பள்ளி துவக்க விழா

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/11/2018
மாதிரிப்பள்ளி துவக்க விழா.

செந்துறையில் மாதிரிப்பள்ளி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலரின் தலைமையில் துவக்க விழா நடைபெற்றது . (PDF 21KB)