மூடுக

அம்மா உணவகத்தில் பொதுமக்களுக்கு விலையில்லா உணவுப்பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது – 23.04.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/04/2020
அம்மா உணவகம்

அம்மா உணவகத்தில் பொதுமக்களுக்கு விலையில்லா உணவுப்பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது – 23.04.2020. (PDF 29 KB)
அம்மா உணவகம்