மூடுக

வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்த ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது – 21.02.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/02/2022
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்.

வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்த ஆலோசனைக்கூட்டம் நடைபெற்றது – 21.02.2022. (PDF 26 KB)