மூடுக

ஊரக உள்ளாட்சி தற்செயல் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 08.10.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/10/2021
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

ஊரக உள்ளாட்சி தற்செயல் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு – 08.10.2021.
(PDF 72 KB)
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு