மூடுக

அரியலூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் 3-ஆம் நாள் நடைபெற்ற வருவாய் தீர்வாயத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்றார் – 16.06.2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/06/2022
வருவாய் தீர்வாயம்

அரியலூர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் 3-ஆம் நாள் நடைபெற்ற வருவாய் தீர்வாயத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பங்கேற்றார் – 16.06.2022. (PDF 20 KB)
வருவாய் தீர்வாயம்