மூடுக

வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சியினை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார் – 15.12.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/12/2019
தேர்தல் பயிற்சி

வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கான தேர்தல் பயிற்சியினை மாவட்ட ஆட்சியர் பார்வையிட்டார் – 15.12.2019. (PDF 26 KB)