மூடுக

கோவிட்-19 பரிசோதனை முடிவினை பதிவிறக்கம் செய்ய இணையதள வசதி, மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களால் துவக்கி வைக்கப்பட்டது – 28.08.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 28/08/2020
இணையதளம் துவக்கம்

கோவிட்-19 பரிசோதனை முடிவினை பதிவிறக்கம் செய்ய இணையதள வசதி, மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களால் துவக்கி வைக்கப்பட்டது – 28.08.2020. (PDF 98 KB)