மூடுக

மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மருத்துவப் பிரிவு மற்றும் உபகரணங்கள் தொடக்கம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/07/2018
மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மருத்துவப் பிரிவு மற்றும் உபகரணங்கள் தொடக்கம்

மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மருத்துவப் பிரிவு மற்றும் உபகரணங்கள் தொடக்கம். (PDF 33 KB)