மூடுக

கண்ணொளி காப்போம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/06/2018
கண்ணொளி காப்போம்

கண்ணொளி காப்போம் திட்டத்தின் மூலம் பள்ளி மாணவ மாணவியர்க்கு கண்கண்ணாடிகள் வழங்கப்பட்டது. (PDF 28 KB)