மூடுக

பள்ளிகள் மற்றும் நியாய விலைக் கடைகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ஆய்வு – 17.08.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/08/2021
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

பள்ளிகள் மற்றும் நியாய விலைக் கடைகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ஆய்வு – 17.08.2021. (PDF 30 KB)
மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ஆய்வு