மூடுக

வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள், கணினி மூலம் சுழற்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் பணி நடைபெற்றது – 13.12.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/12/2019
உள்ளாட்சி தேர்தல்

வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள், கணினி மூலம் சுழற்சி முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும் பணி நடைபெற்றது- 13.12.2019. (PDF 28 KB)