மூடுக

100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் விழிப்புணர்வு – பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் – 09.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/03/2021
வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

100 சதவீதம் வாக்களிப்போம் விழிப்புணர்வு – பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் – 09.03.2021 (PDF 28 KB)

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்