மூடுக

வாக்கு எண்ணும் மையம் மற்றும் வாக்குச்சாவடி மையம் ஆய்வு – 09.03.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/03/2021
வாக்கு எண்ணும் மையம் ஆய்வு

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் வாக்கு எண்ணும் மையம் மற்றும் வாக்குச்சாவடி மையங்களை 09.03.2021 அன்று ஆய்வு செய்தார்கள். (PDF 28 KB )

வாக்குச்சாவடி மையம் ஆய்வு

வாக்குச்சாவடி மையம் ஆய்வு