மூடுக

இணையதளம் மூலம் காணொலிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 14.12.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/12/2020
பொதுமக்கள் குறைதீர்வு கூட்டம்

இணையதளம் மூலம் காணொலிக்காட்சி வாயிலாக மாவட்ட ஆட்சியருடன் பொதுமக்கள் குறைதீர்வு நடைபெற்றது – 14.12.2020. (PDF 104 KB)