மூடுக

மாவட்ட ஆட்சியர் , பொதுப்பணித்துறையின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை ஆய்வு செய்தார் – 10.06.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/06/2021
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் , பொதுப்பணித்துறையின் சார்பில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை ஆய்வு செய்தார் – 10.06.2021. (PDF 20 KB)
மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு