மூடுக

ஓட்டுனர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையம் அமைக்க பூமி பூஜை நடைபெற்றது – 08.03.2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/03/2020
திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையம்

ஓட்டுனர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையம் அமைக்க பூமி பூஜை நடைபெற்றது – 08.03.2020. (PDF 20 KB)