வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் – மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டம் – 10.09.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 12/09/2019
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக, அனைத்து துறை அலுவலர்களுடனான மாவட்ட ஆட்சியர் கூட்டம் நடைபெற்றது. (PDF 23 KB)

வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்