மூடுக

வடகிழக்கு பருவமழையினை முன்னிட்டு நடைபெற்று வரும் முன்னேற்பாடுகள் குறித்த மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டம் – 09.11.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/11/2021
ஆய்வுக்கூட்டம்

வடகிழக்கு பருவமழையினை முன்னிட்டு நடைபெற்று வரும் முன்னேற்பாடுகள் குறித்த மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டம் – 09.11.2021. (PDF 25 KB)