மூடுக

தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதத்தை முன்னிட்டு, மாவட்ட ஆட்சியர் கண்காட்சி அரங்கை திறந்து வைத்து, பார்வையிட்டார் – 06.09.2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/09/2021
தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதம்

தேசிய ஊட்டச்சத்து மாதத்தை முன்னிட்டு, மாவட்ட ஆட்சியர் கண்காட்சி அரங்கை திறந்து வைத்து, பார்வையிட்டார் – 06.09.2021.(PDF 21 KB)